top of page

Zorgvisie

Elk kind in de basisschool Zilverberk moet de kans krijgen om zich met zijn beperkingen en mogelijkheden optimaal te ontwikkelen in een veilige, rustige en aangename sfeer.

Het is ons streefdoel het welbevinden en de competenties van alle leerlingen zoveel mogelijk te bevorderen. De socio-emotionele ontwikkeling is even belangrijk als de intellectuele ontwikkeling.

Elk kind moet vooruitgang boeken, geen enkel kind mag stagneren.

Ouders en leerkrachten dienen samen de opvolging van ieder kind te garanderen om het best mogelijke resultaat te boeken. De klastitularis is directe persoon waarmee de ouders in contact staan wanneer er zich een ‘zorg’ omtrent hun kind voordoet.

Ieder kind wordt tijdens het schooljaar op geplande overlegmomenten besproken en opgevolgd. Mogelijke acties en een remediëringsplan/handelingsplan worden opgesteld om de opvolging voor 100% te verzekeren .

De zorgcoördinator en de zorgleerkrachten bieden hierin een ondersteunende functie.

0002Zilverberk Team 2023-2024.jpg

Zorgcoördinator Ilse Dekegel

ilse.dekegel@zilverberkhalle.be

0214Zilverberk Team 2023-2024.jpg

Zorgcoördinator Camille Monsieur

camille.monsieur@zilverberkhalle.be

Wij laten onze leerlingen groeien mede door hulp van:

K.png
114348.png
ligo.jpg
logo stad Halle.png
brugfiguur.png
bottom of page