top of page

Ouderparticipatie

Als ouder bent u verantwoordelijk voor de ontwikkeling van uw kind. De opvoeding en de opvolging liggen thuis. De school is een hulpmiddel om uw kind verder op weg te helpen om een wereldburger te worden. Daarom is het nodig dat u uw kind dagelijks opvolgt. Luisteren naar de verhalen van uw kind kan u zoveel vertellen. Schoolse prestaties bespreken en uw kind motiveren om het beste uit zichzelf te halen is een aanrader. Samen lezen, samen rekenen, samen spelen, …. is leuk !

 

Uw betrokkenheid geeft vleugels aan uw kind!

De school vindt het belangrijk dat ouders de evolutie van hun kind goed opvolgen. Daarom wordt er verwacht dat de ouders aanwezig zijn op alle oudercontacten die er georganiseerd worden door de school. Indien de ouder graag tussentijdse informatie wenst dan kan dit steeds, na afspraak, met de klastitularis.

Heel wat ouders, grootouders dragen hun steentje bij om de werking op school mee te helpen verbeteren.

bottom of page