top of page

Schoolraad

Wat is de schoolraad?

De schoolraad is een formeel participatieorgaan.

Samenstelling

De schoolraad bestaat uit vertegenwoordigers van:

  • De ouders

  • Het personeel

  • De lokale gemeenschap

Termijn

De schoolraad wordt samengesteld voor 4 jaar.

Wat doet de schoolraad?

In het GO! overlegt de schoolraad met de directeur en geeft hij advies aan de directeur, de raad van bestuur en de algemeen directeur.

Samenstelling schoolraad Basisschool Zilverberk

Sandra Vandervust

Tanja Exterbille

Ilse Dekegel

Katleen Cornelis (voorzitter)

Maïté Ansart

Bart Nachtegael

Sander Scheurwater

Yves Cologne

bottom of page