top of page

Het ontstaan en groei van onze school

De basisschool Zilverberk van het gemeenschapsonderwijs is ontstaan als wijkschool van het Koninklijk Atheneum.

 

In september 1963 besliste “de voorbereidende afdeling van het Koninklijk Atheneum van Halle” om een wijkschooltje op te richten in de Sint-Rochuswijk van Halle.

Verder dan een paar kleuterklassen en een eerste en tweede leerjaar reikten de aspiraties niet.  Meer hoefde dat niet te zijn. De bedoeling was om ouders of grootouders met zeer jonge kinderen tussen 3 en 7 tot 8 jaar niet te verplichten om dagelijks heen en weer naar de “voorbereidende afdeling van het Koninklijk Atheneum” te stappen, te fietsen…Vanaf het derde leerjaar zouden de kinderen “van boven den bareel” de weg heen en terug naar de Pacha-omgeving wel zelf aankunnen, was het uitgangspunt.

foto test.png
P2220376.JPG

Kortom, het “wijkschooltje van het Koninklijk Atheneum” in de Sint-Rochuswijk was voorbestemd om klein te blijven en …een wijkschool te blijven.

Men had echter niet gerekend dat het wijkschooltje personeel had met ambities. Jaar na jaar bleef het leerlingenaantal groeien, in zoverre dat het stilaan een evenknie werd van de toenmalige “voorbereidende afdeling  van het Koninklijk Atheneum” gelegen op de campus van het KA Halle.

Gelukkig was het aangekochte terrein groot genoeg om die ambities waar te maken.

Begin de jaren ’70 was de benaming van de school “Rijkslagereschool II” Halle nog altijd onder de vleugels van het KA Halle. Per 01 januari 1976 werd de school autonoom onder de naam Rijksbasisschool St-Rochus.

Vanaf dan kon de school zijn eigenheid ontplooien en groeide ze stelselmatig.

Aangezien de school voornamelijk bestond uit houten paviljoenen kreeg het al snel de naam “barakkenschool”.

Einde de jaren ‘70 werden er plannen gesmeed om een nieuwbouw te realiseren om tegemoet te komen aan de snelle groei van de school.

1982…. De nieuwbouw werd gerealiseerd en deze fungeerde als hoofdgebouw met daarrond de paviljoenen die schitterden in een fraaie groene omgeving.

Begin de jaren ’90 werd de Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs opgericht en werd de benaming van de school “Basisschool van het Gemeenschapsonderwijs St-Rochus (Zilverberk) om nadien stilaan over te gaan tot Basisschool Zilverberk van het Gemeenschapsonderwijs.

 

De school kon het grote aantal kleuters alleen maar verder blijven opvangen indien de kleutertuin bijkomende lokalen kreeg. Er werd een paviljoen gebouwd met drie klaslokalen, slaapzaal en sanitair. Het werd officieel geopend in juni 1995 en kreeg de naam “Kabouterland”, omdat het bestemd was voor de allerkleinsten.

 

Door steeds stelselmatig te groeien voldeden de paviljoenen niet meer inzake grootte en werden ze met eigen middelen uitgebreid met een verandasysteem.

 

Dit initiatief maakte de campus nog mooier en de leerlingengroei bleef toenemen in zoverre dat er in 2005 een container diende te worden bijgeplaatst

P2220358.JPG
340.JPG

Op 12 november 2012 deden de kleuters hun intrede in de nieuwbouw. Deze GO!-realisatie kwam tot stand in samenwerking met AWG architecten (Bob van Reeth – Peter Van Doninck). Het nieuwe gebouw beschikt over de allernieuwste snufjes qua inkleding. Tevens werd er gewerkt met duurzame materialen.

 

” ’t Warme nest” werd officieel ingehuldigd op 18 januari 2013 door de afgevaardigde bestuurder van het GO! Raymonda Verdyck.

Naast 't Warme nest kwam ook in 2015 nog een nieuwbouw waarin de 1ste leerjaren hun intrede namen. Naast de vier klaslokalen is er ook een ruime turnzaal met kleedkamers, leerruimte, toiletten en keuken voorzien. 

DSC03299.JPG
bottom of page