top of page

Werking lagere school

Het 1ste tem 5de leerjaar

In onze lagere school gaan we voor bepaalde activiteiten of vakken, zoals lezen, schrijven of rekenen onze leerlingen verdelen in leerroutes. Leerlingen met een vergelijkbare leerroute zitten bij elkaar over de klassen van hetzelfde leerjaar heen. De leerlingen krijgen les van hun eigen leerkracht of meerdere co-teachers. Leerlingen in de verschillende leerroutes streven doorgaans dezelfde leerdoelen na, maar krijgen les op een manier die aangepast is aan hun noden. Bijvoorbeeld aan een trager of juist sneller tempo, met meer instructie of juist zonder, of met ondersteunende hulpmiddelen.

vakleerkrachten in het 6de leerjaar

De leerkrachten van het 6de leerjaar werken met vakleerkrachten. Dit is een bewuste keuze geweest om onze leerlingen reeds voor te bereiden op de grote stap naar het secundair onderwijs. Er is een leerkracht die wiskunde op zich neemt, een leerkracht voor Nederlands en muzische vorming en een leerkracht voor M&M en W&T samen met Frans. Ze werken in tijdsblokken van 2 lesuren en schuiven dan door naar een andere leerkracht. Ze maken kennis met de werking van Smartschool en er wordt ingezet op het plannen van taken en lessen. Ze maken reeds kennis met de verschillende studiemogelijkheden zodat de overstap naar het secundair onderwijs  vlot kan verlopen.  

bottom of page