top of page

Werking lagere

Onze lagere school bestaat uit:

  • 4 x 1ste en 2de leerjaar

  • 3 x 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar

vakleerkrachten in het 6de leerjaar

De leerkrachten van het 6de leerjaar werken met vakleerkrachten. Dit is een bewuste keuze geweest om onze leerlingen reeds voor te bereiden op de grote stap naar het secundair onderwijs. Er is een leerkracht die wiskunde op zich neemt, een leerkracht voor Nederlands en muzische vorming en een leerkracht voor M&M en W&T samen met Frans. Ze werken in tijdsblokken van 2 lesuren en schuiven dan door naar een andere leerkracht. Ze maken kennis met de werking van Smartschool en er wordt ingezet op het plannen van taken en lessen. Ze maken reeds kennis met de verschillende studiemogelijkheden zodat de overstap naar het secundair onderwijs  vlot kan verlopen.  

bottom of page