Week-dagindeling

Heeft u concrete vragen over de lagere afdeling dan kan u zich wenden tot de coördinator van de lagere afdeling mevr. M. Janssens. e-mail

Week- en dagindeling van de lagere afdeling
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag
6u45 voorschoolse opvang
8u10 speeltijd
8u25 lesblok
10u10 speeltijd
10u30 lesblok
12u10 middagmaal(shift)/speeltijd einde der lessen12u30: naschoolse opvang
13u30 lesblok
15u25 einde der lessen
15u30 openen van de poorten
15u45 naschoolse opvang
18u15 einde naschoolse opvang