Kwaliteits- kenmerken en zorgvisie

KWALITEITSKENMERKEN

 • Leerlingen worden gestimuleerd in de ontwikkeling van hun kennis, vaardigheden en attitude. Aandacht voor sociale vaardigheden en leren leren behoren tot het pakket.
 • De school tracht een rijk milieu te creëren  om te werken. Allerlei soorten activiteiten worden op maat en ifv het leerplan opgesteld.
 • Aangepaste materialen zijn niet uit het schoolbeeld weg te denken.
 • Gedifferentieerde opdrachten worden uitgewerkt zodoende elk kind op maat onderwijs kan verkrijgen zij het dan met de nodige aandachtpunten betreffende de ET.
 • De school beschikt over een zorgcoördinator en een leerkracht “Gelijke Onderwijs Kansen” .
 • Alle lessen, activiteiten zijn opgebouwd in stijgende lijn. Een vlotte overgang van leerjaar naar leerjaar  is daarvan het gevolg.
 • Evalueren is nodig, evolueren is noodzakelijk. BS Zilverberk geniet de reputatie om leerlingen juist te beoordelen. Iedereen heeft een talent en met dat talent tracht de school te werken. Niet elk kind hoeft de hoogste cijfers te behalen . Het welbevinden blijft de school haar eerste prioriteit !
 • Lesuren lichamelijke opvoeding worden aangevuld met  extra sport momenten. Hier kunnen de leerlingen kennismaken met initiaties van ongekende sporttakken. Ook zwemmen blijft het stokpaardje van de school.
 • Vanaf het eerste leerjaar kunnen leerlingen kiezen uit de keuzevakken godsdienst of NCZ.  De keuze wordt gemaakt voor een gans schooljaar.
 • Projectwerking, themawerking ,op uitstap gaan, theater bezoek, kennis maken met cultuur, verkeerslessen, kijk op techniek, kennis maken met de wereld , natuurontdekking, geschiedenislessen, ontdekken van creatieve talenten , ervaringsgericht onderwijs aanbieden , aandacht voor het milieu e.a. behoren tot de klassenpraktijk.
 • BS Zilverberk tracht van haar Zilverberkers wereldburgers te maken  door hen heel wat ervaringen te laten opsnuiven;

ZORGVISIE

Elk kind in de basisschool Zilverberk moet de kans krijgen om zich met zijn beperkingen en mogelijkheden optimaal te ontwikkelen in een veilige, rustige en aangename sfeer.

Het is ons streefdoel het welbevinden en de competenties van alle leerlingen zoveel mogelijk te bevorderen. De socio-emotionele ontwikkeling is even belangrijk als de intellectuele ontwikkeling.

Elk kind moet vooruitgang boeken, geen enkel kind mag stagneren.

Ouders en leerkrachten dienen samen de opvolging van ieder kind te garanderen om de meest mogelijke resultaten te boeken. De klastitularis is directe persoon waarmee de ouders in contact staan wanneer er zich een ‘zorg’ omtrent hun kind voordoet.

Ieder kind wordt tijdens het schooljaar op geplande overlegmomenten besproken en opgevolgd. Mogelijke acties en een remediëringsplan/handelingsplan worden opgesteld om de opvolging voor 100% te verzekeren .

De zorgcoördinator en de gokleerkrachten kunnen een ondersteunende functie hebben.