Leergebieden en -domeinen

  Welke vakken en domeinen worden aangeleerd?

BS Zilverberk is een school van GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en haar kwaliteitskenmerken zijn terug te vinden in het leerplan GO!  De school streeft ernaar steeds de laatste wijzigingen van het leerplan op te volgen en de nodige innovaties uit te voeren als die zich opleggen of voordoen.  De leerkrachten worden verondersteld het leerplan nauwlettend op te volgen. Een kwaliteitsbewaking zorgt ervoor dat de leerstof die er gegeven wordt voldoet aan de leerplandoelstellingen, welke op hun beurt gelinkt zijn aan de eindtermen.

 Leergebied           1ste graad         2de graad          3de graad
wiskunde 6u 6u 5u
taal Nederlands 8u 8u 7u
wereldoriëntatie 6u 6u 6u
taal Frans / occasioneel 3u
muzische vorming 4u 4u 3u
lichamelijke opvoeding 2u +extra sport(beurt) 2u+(extra sport(beurt) 2u+extra sport(beurt)
godsdienst- NCZ 2u 2u 2u

 

Doorheen de lessen wordt er aandacht besteed aan “leren leren “ en “sociale vaardigheden”. Werken met een pc is een hulpmiddel om zijn doel te bereiken . Een volledige computerpark staat ter beschikking van de kinderen.