ICT – Digitale technologie

BS Zilverberk beschikt over een computerpark waar de leerlingen vrij en in klasverband gebruik kunnen van maken. De computer en andere digitale technologieën zijn niet meer weg te denken uit onze dagelijkse leefwereld. Ze worden aanzien als middel om een doel te bereiken. Leerlingen leren de basistechnieken om zelfstandig met deze technologieën aan het werk te gaan. De school investeert de laatste jaren in digitale borden voor de lagere afdeling.

ICT

ICT de kapstok van de toekomst.

De visie op goed basisonderwijs wordt gekenmerkt door samenhang, totale persoonlijkheidsontwikkeling,  zorgverbreding, actief leren en een continue ontwikkelingslijn. De integratie van ICT trachten we volgens deze kapstokken te verwezenlijken.

Wij stellen als team dat we ICT integreren in het volledige onderwijsgebeuren. Het gebruik van een pc is geen doel op zich wel een middel om een doel te bereiken

Het leren

In het licht van de explosieve toename van informatie kan het doel van het onderwijs er zeker niet in bestaan bij leerlingen de opname van kant-en-klare kennis en procedures na te streven. We zullen bij kinderen eerder de vaardigheid moeten ontwikkelen tot het vlot verwerven van informatie, om te leren leren en om probleemoplossend te denken.

ICT biedt heel wat kansen om zelfstandig informatie te raadplegen. Dit platform biedt ons ook heel wat mogelijkheden om onder andere via communiceren met anderen de informatie te verwerken tot bruikbare bouwstenen voor het oplossen van concrete problemen. Hier kunnen we ICT dus zien als een hefboom om onderwijsdoelstellingen te realiseren.

Het is een uitdaging voor ons schoolteam om de leeromgeving dermate te organiseren dat de leerlingen de nodige vaardigheden ontwikkelen bij het gebruik van ICT.

Een krachtige leeromgeving (door het gebruik van ICT)

Krachtige leeromgevingen worden gekenmerkt door een goed evenwicht tussen enerzijds kansen tot zelfstandig exploreren door de leerlingen en anderzijds het bieden van voldoende systematische ondersteuning en begeleiding door de leerkracht.

Bovenstaande visie op leren en de plaats van ICT daarin schept mogelijkheden om een krachtiger leeromgeving te organiseren met behulp van ICT. We denken daarbij enerzijds aan een organisatorische en anderzijds aan een inhoudelijke meerwaarde.

Het gebruik van een pc is geen doel op zich wel een middel om vaardigheden te verwerven en kennis te vergaren.

Binnen de lessen en activiteiten over de vakken heen wordt er ruim voldoende aandacht besteed aan :

Attitudes:

  • De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren.
  • De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.

Zelfstandig:

  • De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
  • De leerlingen kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving.

Creatief:

  • De leerlingen kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven.

Informatie en communicatie:

  • De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren.
  • De leerlingen kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen.
  • De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te communiceren.

 

Evolutie naar computerklas / digibord / tablets = ICT-materiaal

We kijken even terug in de tijd…..1997 onze allereerste computerklas was een feit, steeds vooroplopend was Zilverberk ook hier trendsettend, klaar om via de nieuwste technieken haar leerlingen alle kansen te bieden.

Wij aarzelden niet om via het toen lopende actieprogramma PC/KD en eigen financiële inbreng van de school de nieuwste communicatietechnologie in huis te halen door een groot computerlokaal te voorzien van 25 nieuwe multimedia-pc’s, waaronder een server en 24 computers van het type Pentium II, III of IV en tot 256 Mb ramgeheugen, een ruime harde schijf, een geluidskaart, cd-romspeler, luidsprekers, een internetaansluiting. Deze toestellen stonden allemaal in een netwerk opgesteld zodat we van op elk toestel konden printen en ook gemakkelijk op weg konden op de informatiesnelweg.
We gingen surfen op internet om informatie op te zoeken of E-mails te versturen binnen ons netwerk.

Tevens was elke computer ook uitgerust met het Microsoft Officepakket (Word, Excel, PowerPoint, Access), zodat een verslagje of een tabel maken

veel gemakkelijker ging. Opzoekingswerk kon gebeuren met de Encarta-encyclopedie. De educatieve softwareprogramma’s die we gebruikten waren speels, prikkelend en voldoende gevarieerd, zodat de kinderen er niet meteen op uitgekeken raakten. Dit alles nog op diskettes……..

Tussenin….

Stilstaan is achteruitgaan….daarom werden in de loop van de jaren stelselmatig de computertoestellen vernieuwd rekening houdend met de financiële draagkracht van de school….werd ook ieder klaslokaal voorzien van een PC.

Momenteel…..

Anno 2011, de computerklas werd herschikt, PC132 servers die 25 computertoestellen bedienen. Het materiaal werd kleiner, flatscreens enz. Allen toegankelijk tot het internet en voorzien van de allernieuwste office software.

Omdat PC15ieder leerjaar de PC klas zou kunnen gebruiken wordt al jaren gewerkt met een weekschema zodat iedere klas maximaal gebruik kan maken van deze infrastructuur.

Elke klas, van peuter tot 6de leerjaar, heeft in de klas ook een laptop ter beschikking. Zo heeft men ook de mogelijkheid om deze te gebruiken voor opzoekingswerk, hoekenwerk,…

 

 

Krijtborden werden in de hogere leerjaren verdrongen door whiteboardenPC9 waar met stift kon worden opgeschreven, nu worden die op hun beurt gedeeltelijk aangepast met digitale borden. In de hogere leerjaren (4de, 5de en 6de leerjaren) werd iedere klas voorzien van zulke borden. De leerkrachten bereiden hun les voor op hun computer en via een projector worden deze lessen op een PC10digitaal bord geprojecteerd, terwijl de les wordt gegeven kan de leerkracht of leerlingen op het digitale bord werken door middel van een speciale schrijfstift en kunnen al deze wijzigingen rechtstreeks worden opgeslagen op de computer van de leerkracht.

 

Ook voor de kleuterafdeling doet de school naarstig haar best om kleuters up to date te houden i.v.m. de nieuwe technologieën. Daarom investeerden we in 2012 in een lighthouse, coKidSmart2_hiresmpindex.phputer met beamer voor een digitale vloerprojectie. Daarnaast won onze school in 2013 een prijs van IBM, waarmee we een KidSmart cadeau kregen. De KidSmart is speciaal ontwikkeld voor kinderen van 3 tot 7 jaar die met behulp van speciale software hun taal- en communicatievaardigheden verder kunnen ontwikkelen.

 

 

Vermits onze leefwereld meer en meer doordrongen wordt door nieuwe technologieën, zagen DSC01605we binnen onze school ook het nut in van het gebruik van tablets tijdens de lessen. In 2013 deden we dan ook een aankoop van 16 tablets, samsung galaxy tab 2, met het androïd- besturingssysteem. Tablets helpen onze leerlingen om zelfstandig te oefenen, ideeën creatief vorm te geven en informatie op te zoeken en te verwerken.

 

 

Zilverberk blijft dus investeren in de digitale technologieën die onze kinderen helpen om zich sterk te maken voor de 21ste eeuw!