Engagements- verklaring

Engagementsverklaring 

tussen ouders en school

… lees er meer over in ons schoolreglement

vooraleer u

instemt met een inschrijving van uw kind in

BS Zilverberk!!

Een engament omtrent aanwezigheid op het oudercontact / tijdig aanwezig zijn op de school /

het opvolgen van de begeleiding van leerlingen en een positief engagement ten aanzien van de

onderwijstaal is noodzakelijk…

…  BS Zilverberk is hoffelijk en gastvrij, fier om een Nederlandstalige school te zijn!  De school

stelt zich open voor alle culturen maar het voltallig team vraagt aan allen die zich engageren

om in BS Zilverberk school te lopen (en hun familie) om de Nederlandse taal, de

schoolcultuur, de schoolafspraken te eerbiedigen.

      Geen muren , geen grenzen … allemaal buren en unieke mensen”