Doorstroming 6delj naar secundair onderwijs

Doorstroming 6de leerjaar naar secundair onderwijs

Om een vlotte overgang van de basisschool naar het secundair onderwijs te waarborgen voorziet de school zowel activiteiten op leerkrachten- als op leerlingenniveau.

  • De opgegeven eindtermen worden bereikt zodoende de leerlingen uit het 6de leerjaar klaar zijn om de grote wereld in te trekken. De poorten van het secundair onderwijs staan open en heel wat Zilverberkers bewezen, in het verleden, dat ze in BS Zilverberk een degelijke basis voor hun verdere studiekeuze kregen.
  • Een project over ‘beroepen’ leert de 12jarigen keuzes maken.
  • Bezoeken worden gebracht aan allerlei secundaire scholen om de wereld van het ASO, TSO en KSO te leren ontdekken.
  • De weg naar “zelfstandig leren “ wordt meer en meer werkelijkheid. Een interactief theater confronteert de leerlingen met hun studeertechniek.
  • Het CLB begeleidt mee de leerlingen om een juiste keuze te maken.