Berichten

Eetkermis

Alle ouders, grootouders en symphatisanten worden vriendelijk uitgenodigd op ons jaarlijks eetfestijn op 5,6 en 7 oktober 2018


Coöptatie van leden uit lokale sociale, economische en culturele milieus

Momenteel worden in de GO scholen verkiezingen gehouden mbt de samenstelling van een nieuwe schoolraad die per 1 april 2017 opstart. Zo  ook in onze school. Wij zoeken nog twee leden uit “Coöptatie uit de lokale sociale, economische en culturele milieus”. Vandaar deze oproep. Indien iemand zich geroepen voelt om tot onze schoolraad toe te treden, kan hij/zij een kandidatuur indienen. De kandidaturen moeten
Lees meer >>


Sint op school

Maandag 5 december kwamen Sinterklaas en zijn Pieten op school. Bij onze kleinste kleuters ging Hij langs in de klasjes. De kinderen van het vierde leerjaar voerden een sint-toneel op.De Sint en zijn Pieten genoten mee van het toneel en hadden voor alle klassen leuke speelgoedjes meegebracht. Wie enkele sfeerbeelden wil bekijken kan terecht op de fotopagina of klikt hier


Inschrijvingen 2017-2018

Als u op onze website klikt op “info” kan u de procedure vinden voor de inschrijvingen van volgend schooljaar = 2017-2018


Inlichtingen INFANO Opvang

Inlichtingen over de werking van INFANO, naschoolse opvang en opvang tijdens de vakantieperiodes kan je vinden op deze site. Hoofdmenu werkbalk bovenaan aanklikken “praktisch” dan “opvang”, infobrochure” en “vakantiewerking”


Maandag 10 oktober verlofdag

Beste ouders, niet vergeten, maandag 10 oktober is een facultatieve verlofdag.


Wielerwedstrijd ENECO Tour

Morgen, donderdag  22 september, vindt de 4de etappe plaats van de wielerwedstrijd Eneco Tour voor beroepsrenners, met 2 doortochten op het grondgebied van Halle. De doortochten worden verwacht naar schatting rond 15u en 15u45. Gezien de timing van de doortochten verwachten we grote verkeershinder op het Halse grondgebied. Gelieve hiermee rekening te houden wanneer u uw kind(eren) op school komt afhalen.


STRAPdag vrijdag 16 september

STRAPdag : het leukste verkeersevenement van het schooljaar !  Op deze dag komen zoveel mogelijk kinderen al stappend of trappend naar school. De leerlingen maken er zeker kennis mee in de klas.  


Taalhoogdagen in Zilverberk

Om taal extra in de kijker te zetten worden de jaarlijkse taalhoogdagen  in BS Zilverberk tijdens de week van 12  september 2016 georganiseerd.  De lat hoog leggen voor talen is een gedachte die we doorheen ons onderwijs immers dagelijks meenemen.  Lezen, lezen, lezen … het kan zo leuk zijn J. Programma : 13/09 Sandrine Lambert komt naar het 2de leerjaar werken rond poëzie. 13/09
Lees meer >>


OUDERINFOAVOND

Alle ouders worden uitgenodigd voor de Ouderinfoavond donderdag 8 september 2016.      18u45 : Onthaal in de polyvalente zaal gevolgd door een bezoek aan de klas met de klastitularis. Mama’s en papa’s kunnen die avond achter de schoolbanken van hun kinderen plaatsnemen. Naast de gebruikelijke school- en klasafspraken kan je ook kennismaken met de methodieken, jaarplanning, uitstappenregeling, e.a.